Elacin Hygiene

Higijenski pribor
za Elacin štitnike

Kontaktirajte Nas
Image

elacin swim

Za maksimalno uživanje prilikom upotrebe čistih štitnika

Budite pašljivi prema svojim štitnicima. Kada svakodnevno koristite štitnike izlažete ih prašini, dimu i drugim zagađivačima. U kombinaciji sa, na primer, cerumenom, može doći do zapušenja. Ovo može dovesti do distorzije zvuka ili potpune blokada zvuka.

Kako bi održali štitnike u najboljem mogućem stanju važno je da ih redovno održavamo. Ovim ćemo sprečiti da se štitnici zapuše i garantovati da se zvuci iz okruženja, muzika, govor, zvuci upozorenja čuju ispravno.

Upotrebom Elacin Hygiene seta ne samo da produžavamo očekivani vek trajanja štitnika već osiguravamo njihov ispravan rad i zaštitu od buke. Elacin Hygiene set maksimalno umanjuje mogućnost infekcije uva.

Kome je namenjen Elacin Hygiene pribor?

Elacin Hygiene set je za lako i svakodnevno čišćenje štitnika sluha:
  • Za čišćenje ručno napravljenih štitnika sluha
  • Produžava očekivano trajanje štitnika
  • Sprečava štitnike da se zapuše prljavštinom
  • Umanjuje mogućnost infekcije uva

Sadržaj Elacin Hygiene pakovanja:

Image

Cena

Maloprodajna cena za Elacin Hygiene pakovanje je 3.500,00 dinara.

Naši korisnici
i partneri

Copyright 2022 Alfa d.o.o. | All Rights Reserved | Developed by studiopetrov.com
Copyright 2022 Alfa d.o.o. | All Rights Reserved | Developed by studiopetrov.com