Blog

Neurokognitivni efekti vezani za gubitak sluha

Danas više dece uspešno preživi maligne tumore mozga nego lani, zahvaljujući intenzivnim terapijama u kojima se korisiti platinum-bazna hemioterapija. Na žalost, ova terapija ima poznatu lošu stranu izazivanja trajnog oštećenja i gubitka sluha.

Istraživači Dečije bolnice Los Anđelesa, otkrili su da gubitak sluha izazvan hemioterapijom takođe može imati dugoročne posledice na neurokognitivine procese kod preživelih pedijatrijskih pacijenata.

“Neurokognitivni efekti su povezani sa terapijom radijacije moždanih ćelija, međutim, smatralo se da upotreba platinum-baznih hemioterapijskih režima može smanjiti ili eliminisati efekat radijacije na mozak, i pored negativnog efekta koji je imala na sluh.” izjavio je Dr Etan Orgel. “Naša istraživanja sugerišu da, uprkos promeni terapije, uticaj gubitka sluha kod preživelih od tumora mozga, vodi do dugoročnih neurokognitivnih problema.”

U oba slučaja, kod opšte pedijatrijske populacije i kod dece sa tumorom koji nije povezan sa mozgom, čak je i srednje oštećen sluh bio povezan sa slabijim uspehom praćenja nastave i usvajanja jezika.

Retrospektivna analiza podataka istraživanja je pokazala je da, među preživelima obolelih od tumora mozga koji su tretirani platinum-baziranom hemioterapijom, 55% njih je pretrpelo senzorineuralno oštećenje sluha. Nezavisno od rezultata terapije radijacijom, pacijenti koji su iskusili gubitak sluha pokazali su značajno umanjenu inteligenciju, izvršne funkcije i verbalne sposobnosti rezonovanja.

Ovo je prvi izveštaj koji otkriva specifičan obrazac u odnosu između oslabljenog sluha i ozbiljnog rizika kognitivne disfunkcije, teškoća da se pacijent izbori sa dnevnim izazovima i sveukupno slabijim životnim dostignućima,” Dr Orgel je dodao. “Naoružani ovim informacijama možemo preduzeti korake kako bismo ublažili efekat oslabljenog sluha, izazvanog platinum-baziranom hemioterapijom, tako što ćemo preventivno intervenisati i razvijati neophodne strategije za neurokognitivnu rehabilitaciju.”

“Dok radimo na razvijanju efikasnijih terapija za decu obolelu od raka, takođe smo veoma oprezni kada su sporedni efekti povezani sa terapijom u pitanju,” rekao je Dr Alan S. Wayne, direktor CHLA.

“Naši lekari prate kako pacijenti reaguju na terapiju i rade na tome da neutrališu i u budućnosti preduprede negativne efekte terapija. ”

Naši korisnici
i partneri

Copyright 2022 Alfa d.o.o. | All Rights Reserved | Developed by studiopetrov.com
Copyright 2022 Alfa d.o.o. | All Rights Reserved | Developed by studiopetrov.com