Blog

Novi emotikoni u pametnim telefonima blizu vas

Uočeno je da svaki sedmi čovek na planeti ima neki hendikep.
Umesto termina „osobe sa invaliditetom“, termin „osobe sa hendikepom“ukazuje na imperativ izjednačavanja uslova, kako bi te osobe imale jednake uslove u društvu, dok je „invaliditet“ pogrešan prevod engleskog „disability“ koji potiče iz konkretnog socijalnog modela, i ukazuje na to da je neka osoba onemogućena.

Osobe sa hendikepom se suočavaju i sa problemom nepristupačnosti pravu na informacije. Nema dovoljno stvari prilagođenih osobama sa oštećenjem vida, sluha, što znači da se ti ljudi uskraćuju za informacije. To je posledica predrasuda jer uz malo više svesti sve to može da bude pristupačnije.

Osobe sa hendikepom mogu za sebe da učine onoliko koliko im pruži društvo. Oni sa svim problemimima sa kojima se dodatno suočavaju – od zdravstva, obrazovanja, zapošljavanja, do manje formalnih aktivnosti društvenog života, nemaju jednake uslove, a samim tim ne mogu u dovoljnoj meri da iskažu svoj protest, da se izbore za svoja prava. Invaliditet stavlja u fokus nemogućnost neke osobe, što dovodi do predrasuda i ne daje mogućnost rešavanju problema a to je da svaki pojedinac ima podjednaka prava.

Uklanjanje jedne od barijera podrazumeva dostupnost savremene informacione tehnologije, dostupnost informacija o tome na koji način osobe sa hendikepom i njihove porodice mogu da ostvare svoja prava kao i prihvatanje toga od strane ostalih pojedinica.

Korak više ka tome je predlog Apple-a da uvede nove emotikone sa karakteristikama osoba sa hendikepom.

Uvođenje desetina novih emotikona sa temom pristupačnosti podržali su borci za prava ljudi sa hendikepom.
Novi likovi emotikona uključuju slušne aparate, invalidska kolica, ortopedske proteze, štapove i pse vodiče za slepe.

Phil Talbot iz humanitarne organizacije Scope je rekao da su društveni mediji veoma uticajni i da je divno videti nove emotikone posvećene osobama sa hendikepom, pošto je hendikep na ovom polju bio zapostavljen.

Njihovo uključivanje u zvaničnu listu 2019. Godine znači da će biti dostupni i na ostalim pametnim telefonima u drugoj polovini godine.
Zvaničnu listu emotikana ažuriraju predstavnici kompanija, programeri, i drugi koji osiguravaju da korisnici različitih uređaja i aplikacija mogu slati emotikone jedni drugima. Na ažuriranoj listi biće 230 novih emotikona.

Različiti predstavnici velikih kompanija kao sto su Apple, Google, Samsung, Facebook, Twitter mogu emotikone prilagoditi svojim željama sto se tiče dizajna ali moraju osigurati prepoznatljivost emotikona.

Najnovije što je odobreno u umetnosti pravljenja emotikona biće muškarci i žene različitih nacionalosti koji koriste različita sredstva od pomoći u njihovom hendikepu.
Emotikoni se sastoje od 13 crteža koje je Apple predložio u Martu 2018. Godine uz konsultaciju sa Američkim savetom slepih i Nacionalnom asocijacijom gluvih kao i drugih organizacija.

Naši korisnici
i partneri

Copyright 2022 Alfa d.o.o. | All Rights Reserved | Developed by studiopetrov.com
Copyright 2022 Alfa d.o.o. | All Rights Reserved | Developed by studiopetrov.com