Blog

RFZO, SOVO i slušni aparat: iskoristite svoja prava kao osiguranici

To je taj period u godini:

Uskoro će 31. decembar, godinu polako privodimo kraju, svode se računi, država planira svoje budžete za sledeću godinu itd. Vreme je da i Vi iskoristite svoja prava kao osiguranici civilnog i vojnog Fonda za zdravstveno osiguranje kako biste obradovali svoj sluh novim slušnim aparatom za praznike. Možda sledeće godine neće biti te prilike!

Ovo je deo godine kada ta sredstva od države možete iskoristiti i dopuniti ih svojom ušteđevinom i sami sebi pokloniti bolji sluh za Novu godinu kupovinom kvalitetnog slušnog aparata koji treba da Vam potraje narednih 4-7 godina.

Alfa je tu da Vam pomogne da pametno iskoristite taj novac i uložite u najbolji slušni aparat za svoje potrebe za tih 4-7 godina.

RFZO, SOVO, šta!?

Šta ove skraćenice zapravo znače? Verovatno su Vam poznate, posebno ako često idete kod lekara, ali da li znate za šta one znače? RFZO je Republički Fond za Zdravstveno Osiguranje, SOVO je fond za Socijalno Osiguranje Vojnih Osiguranika. Da biste znali kako oni funkcionišu, pokušali smo u tekstu ispod to da Vam malo približimo.

Kako to funkcioniše?

Ovi fondovi se pune iz doprinosa koji se iz bruto zarada zaposlenih u državnom i privatnom sektoru, civilnom i vojnom, odvajaju za potrebe zdravstvenog osiguranja kako ztaposlenih tako i penzionisanih lica. Pravo na slušni aparat imaju civilni osiguranici koji su u radnom odnosu i imaju oštećenje sluha od preko 45db obostrano na makar 2 tačke u govornom području od 1.000-4.000Hz. Penzionerima je lestvica viša, pa umesto 45db, potrebno je pomenuto oštećenje od preko 65db. Vojni osiguranici imaju pravo na slušni aparat o trošku Fonda SOVO ako je pomenuto oštećenje preko 40db, bilo da su u radnom odnosu ili su penzioneri.

Civilni osiguranici dobijaju subvenciju od RFZO-a u iznosu od 24.750,00-27.500,00 dinara na svakih 7 godina, a vojni i do 50.000,00 dinara na svake 4 godine. Posebno apelujemo na vojne osiguranike na kraju svake godine da što pre obezbede sebi slušni aparat preko Fonda SOVO jer se od naredne godine mogu pogoršati uslovi za nabavku istih i izjednačiti sa onima kod civilnih osiguranika.

Civilni osiguranici od svog izabranog lekara dobijaju uput za orl lekara, tamo obavljau pregled i Nalog (recept) za nabavku slušnog aparata, zatim dolaze u Alfu radi probe aparata i nakon 15 dana dokumentaciju podnose u najbližoj ispostavi RFZO-a u svom gradu. Nakon overavanja Naloga od strane komisija RFZO-a mogu doći kod nas da podignu svoj slušni aparat.

Vojni osiguranici nakon izvršenog orl pregleda i merenja sluha dolaze u Alfu po preporuku o odgovarajućem slušnom aparatu po cenovniku ugovorenom sa Fondom SOVO, odlaze kod svog orl lekara radi dobijanja recepta koje se overava i nakon toga u Alfi taj aparat i podižu. Vojni osiguranici na recepte Fonda SOVO dobijaju i 12 baterija za slušne aparate na svaka 3 meseca, olive i drugu prateću opremu za održavanje.

Šta je to u Alfi drugačije?

Kod nas te overene recepte možete iskoristiti da podignete besplatne slušne aparate na višem nivou kvaliteta kako samih aparata tako i prateće usluge. Mi Vam dajemo mogućnost da te recepte iskoristite da kupite još i bolje slušne aparate, kvalitetnijeg zvuka, manje vidljive, diskretnije, jače itd. sa manje novca nego što ste planirali da dodatno izdvojite , jer ovo je period u godini kada darujemo popuste, posebne pogodnosti za plaćanje itd.

Za praznike se častite novim slušnim aparatom i još po nečim!

Naši korisnici
i partneri

Copyright 2022 Alfa d.o.o. | All Rights Reserved | Developed by studiopetrov.com
Copyright 2022 Alfa d.o.o. | All Rights Reserved | Developed by studiopetrov.com