Blog

Svetlost je u tebi

Krajem prošle godine je u SAD odobren EarLens slušni sistem od strane FDA (nešto slično našoj Agenciji za lekove i medicinska sredstva), a ovo je objavljeno u The Hearing Review u članku od 30.09.2015. Nakon velikog interesovanja za ovaj proizvod, EarLens Corporation je najavila izlazak svog proizvoda na tržište SAD do kraja 2016. preko ovlašćenih audiologa i orl lekara.

Reč je o prvom slušnom aparatu koji koristi svetlost da prenosi zvuk. Pošto je reč o potpuno novom i jedinstvenom mehanizmu prenosa zvuka FDA je morala da uvede potpuno novu kategoriju slušnih aparata ekskluzivno za EarLens s obzirom da za tradicionalne akustične slušne aparate nije potrebno odobrenje FDA, tako je makar u SAD.
Ovo slušno sočivo je slušni sistem budućnosti koji sadrži malo sočivo rađeno po meri i namešteno na samu bubnu opnu od trane orl lekara pri rutinskom pregledu. Zaušni minijaturni procesor prima, obrađuje i šalje zvuk u svetlosni vrh postavljen u uhu sa maksimalnom ventilacijom. Svetlosni vrh pretvara zvuk u svetlost koja dolazi do sočiva koje direktno aktivira prirodni slušni system. Ovaj pristup je dizajniran da spreči pojavu mikrofonije koja muči tradicionalnu amplifikaciju i da se tako postigne značajno veće pojačanje po svim frekvencijama i u većem opsegu (125-10.000 Hz).
Image
Kako kažu u EarLens Corporation, inicijalno testiranje se ticalo bezbednosti i efikasnosti. Pokazalo se da je proizvod bezbedan pošto nije bilo osetnih promena pragova čujnosti. Dodatna testiranja su potvrdila efektivnost sistema u željenoj amplifikaciji, pošto je govorna audiometrija izmerila poboljšanje u proseku od 33% posle 30 dana. Takođe, pacijentima je omogućeno max pojačanje od 68dB na 10.000 Hz što je pokazatelj odličnih performansi EaLens sistema.
Osnivač EarLens Corporation je Dr Rodney Perkins koji je i osnivač ReSound Corp. Njegov cilj je, kako sam kaže, da razvije takvu tehnologiju slušnih aparata koja će pacijentima omogućiti prirodan kvalitet zvuka koji se postiže direktnom aktivacijom bubne opne i akustikom potpuno otvorenog uva.

Izvor: EarLens Corporation
Image

Naši korisnici
i partneri

Copyright 2022 Alfa d.o.o. | All Rights Reserved | Developed by studiopetrov.com
Copyright 2022 Alfa d.o.o. | All Rights Reserved | Developed by studiopetrov.com